Dnia 11 maja 1997 r. w ramach ogólnoniemiec-kich „Dni Paula Schneidera” założyliśmy „Towarzystwo im. Pastora Paula Schneidera” z siedzibą w Weimarze.

Przy akcie założenia obecna była pani Margarete Schneider, wdowa po „kaznodziei z Buchenwaldu”.

 

§ 2 statutu Towarzystwa brzmi:

 

„Intencją i celem >Towarzystwa im. Pastora Paula Schneiderakaznodziei z Buchenwaldu<, pobudzanie do refleksji nad jego intelektualną i duchową postawą w sferze życia i wiary i przekazywanie dzisiaj wspólnocie parafialnej, Kościołowi i społeczeństwu jego konsekwentnego świadectwa o Chrystusie w taki sposób, aby dodawało ono ludziom otuchy w ich codziennym myśleniu i działaniu, a zarazem skłaniało ich do refleksji nad sobą.

>Towarzystwo im. Pastora Paula Schneidera< organizuje centrum materiałowe i informacyjne i stale je rozbudowuje. Inicjuje i wspiera realizację studiów i projektów dotyczących samego Paula Schneidera, jego środowiska i jego działalności, oraz wzajemną komunikację wszystkich osób, parafii, szkół i instytucji zainteresowanych tą postacią”.

 

Wyraziliśmy w ten sposób najistotniejsze cele, jakie Towarzystwo pragnie osiągnąć. Ze świadomym studium nad życiem Paula Schneidera i ówczesną sytuacją wiąże się z natury rzeczy refleksja nad dzisiejszą odwagą w wyznawaniu wiary i świadectwem Chrystusowi.

 

Pragniemy Pana/Panią i inne osoby, którym Pan/ Pani o tym opowie, zaprosić do przystąpienia do Towarzystwa, aby możliwie wielu ludzi, do których życie i śmierć Paula Schneidera przemówiły i które skłoniły do żywszego zajęcia się tą postacią, pomogło w zachowaniu jego dziedzictwa, upowszechnieniu go i przekazaniu następnym pokoleniom. Każdy, kto przystępuje do Towarzystwa, pomaga wspierać tę prace, nawet jeśli sam nie chce czy nie może aktywnie w niej współ-działać. Im więcej Towarzystwo ma członków, tym lepiej może realizować swoje cele i występować wobec opinii publicznej.

Folder ten można skopiować i przekazać innym.

 

Pełny statut ewtl. deklaracja przystąpienia do „Towarzystwa im. Pastora Paula Schneidera” zostaną zainteresowanym przesłane na życzenie.