Paul Schneider 1897 – 1939


„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”     Dzieje Apostolskie 5,29

 

29 sierpnia 1997 roku pastor Paul Schneider ukończyłby 100 lat. Urodzony w Pferdsfeld/ Hunsrück, przeniósł się w lutym 1910 r. z rod­zicami do Hochelheim k. Wetzlar (obecnie Hüttenberg), gdzie w r. 1912 został przez swego ojca, pastora Gustava Adolfa Schneidera, konfirmowany.

 

 

 

 

„Kiedy nie możesz się zdecydować na jedną z dwóch rzeczy, wybierz tę, która jest dla ciebie trudniejsza”                                     Notatka w dzienniku Paula Schneidera, 1919

 

29.08.1897 Narodziny Paula Roberta Schneidera w Pferdsfeld w górach Hunsrück; rodzice: pastor Gustav Adolf Schneider (1856-1926) i Elisabeth Katharina z d. Schnorr (1863-1914); szkoła ludowa w Pferdsfeld.

 

 

 


Dnia 11 maja 1997 r. w ramach ogólnoniemiec-kich „Dni Paula Schneidera” założyliśmy „Towarzystwo im. Pastora Paula Schneidera” z siedzibą w Weimarze.

Przy akcie założenia obecna była pani Margarete Schneider, wdowa po „kaznodziei z Buchenwaldu”.